επακάνθιος

-ον
ανατ. «επακάνθιος σύνδεσμος» — σύστημα από ινώδεις δεσμίδες που αποτελούν στο σύνολό τους έναν επιμήκη σύνδεσμο ο οποίος συνδέει τα άκρα τών ακανθωδών αποφύσεων τών σπονδύλων και εμποδίζει την υπέρμετρη κάμψη της σπονδυλικής στήλης προς τα εμπρός.

Dictionary of Greek. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.